Informaje o programie

Aktualności

Kontakt

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Koordynacji
Funduszy Europejskich

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Kontakt i informacja na temat
zadań Departamentu
tel. 22 245 54 50
e-mail: Sekretariat.DKFE@mc.gov.pl


 

Polecamy

PARP
WEB
POIG
Krajowe Forum Szerokopasmowe
Portal Funduszy Europejskich
7 OŚ POIG
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Ministerstwo Rozwoju