Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, bez wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Data publikacji : 07.12.2012

Od nowego roku we wnioskach o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą stosowane nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów. Od najbliższego konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 roku, jednostki samorządu terytorialnego zwolnione będą z obowiązku 15-proc. wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Nowe zasady wprowadzamy po to, aby ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wdrażanie projektów, których celem jest ograniczanie wykluczenia cyfrowego. Będą one stosowane zarówno do już realizowanych projektów jak i wniosków, które zostaną złożone w naborach konkursowych od stycznia 2013 roku.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 1971