Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Konkurs rysunkowy

Data publikacji : 31.08.2015

Zapraszamy do udziału w konkursie skierowanym do dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Program Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Prace konkursowe należy przesłać do 16 września 2015 roku na adres e-mail: konkurs.dkfe@mac.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie MAC.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 1161