ostatnia mila

Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Działanie przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie innowacyjności lokalnie działających (lub nowo tworzonych) firm dostarczających usługę dostępu do Internetu na rynkach lokalnych oraz zapewnienie możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu przedsiębiorcom na terenie całego kraju. Działanie  wspiera realizację działań 8.1, 8.2 i 8.3., zapewniając możliwość szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie występowały lub były niewystarczające.

W ramach tego działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi). Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.

Beneficjentami działania mogą być:

  • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe non-profit.
     

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 201 019 980 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 170 866 983 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 30 152 997 euro


Rolę Instytucji Wdrażającej pełni  Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Więcej informacji na stronie www.wwpe.gov.pl. 

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 11340