Informacja i promocja

Modyfikacja Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013

16 stycznia 2012 roku Komisja Europejska zaakceptowała okresową modyfikację Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Modyfikacja dokumentu wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do aktualnego stanu wdrażania programów operacyjnych, rekomendacji wynikających z badań ewaluacyjnych i potrzeby wprowadzenia nowych narzędzi komunikacji.

Dokument jest dostępny w zakładce Informacja i promocja - Zasady promocji projektów.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2313