Informacja i promocja

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu "Siła promocji - siła projektu"

Przypominamy, że tylko do 28 września 2012 r. Biuro Konkursu „Siła promocji – siła projektu” przyjmuje zgłoszenia od beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka. W bezpłatnym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nagrodzone zostaną najlepsze działania promocyjne realizowanych projektów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.konkurs-poig.pl

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 2413