Kontakt

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Koordynacji
Funduszy Europejskich

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Kontakt i informacja na temat
zadań Departamentu
tel. 22 245 54 50
e-mail: Sekretariat.DKFE@mc.gov.pl


 

Mapa serwisu