Materiały informacyjne i promocyjne

Dobre praktyki w ramach dzialania 8.3 POIG

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi projektom realizowanym w działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Przewodnik po projektach 8 osi Programu Innowacyjna Gospodarka

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.