Materiały informacyjne i promocyjne

Dobre praktyki w ramach dzialania 8.3 POIG

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi projektom realizowanym w działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 5656