Nabór wniosków

Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach POIG w 2011 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach 8. osi priorytetowej POIG w 2011 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.1 i 8.2 POIG, w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1 i 8.2 POIG.

  W ramach działania 8.1 POIG w 2011 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie. 
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 18 kwietnia 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 9 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach drugiego konkursu zostanie opublikowane w dniu 31 października 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. 

W ramach działania 8.2 POIG w 2011 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie. 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pierwszego konkursu zostanie opublikowane w dniu 21 marca 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 4 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach drugiego konkursu zostanie opublikowane w dniu 19 września 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 3 października 2011 r. do 28 października 2011 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.3 i 8.4 POIG, w porozumieniu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 i 8.4 POIG.

W ramach działania 8.3 POIG w 2011 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pierwszego konkursu zostanie opublikowane w dniu 14 lutego 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 28 lutego 2011 r. do 27 maja 2011 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach drugiego konkursu zostanie opublikowane w dniu 18 lipca 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 1 sierpnia 2011 r. do 28 października 2011 r.


W ramach działania 8.4 POIG w 2011 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie.  
 Ogłoszenie o naborze  zostanie opublikowane w dniu 17 października 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 31 października 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 3328