Nabór wniosków

Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach POIG w 2012 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach 8. osi priorytetowej POIG w 2012 roku.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.1 i 8.2 POIG, w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1 i 8.2 POIG.

W ramach działania 8.1 POIG w 2012 r. uruchomione zostaną trzy konkursy wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pierwszego konkursu zostanie opublikowane w dniu 12 marca  2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 26 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach drugiego konkursu zostanie opublikowane w dniu 9 lipca 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 23 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach trzeciego konkursu zostanie opublikowane w dniu 5 listopada 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 19 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.

 W ramach działania 8.2 POIG w 2012 r. uruchomione zostaną trzy konkursy wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pierwszego konkursu zostanie opublikowane w dniu 23 stycznia 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 6 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach drugiego konkursu zostanie opublikowane w dniu 28 maja 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 11 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach trzeciego konkursu zostanie opublikowane w dniu 1 października 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.3 i 8.4 POIG, w porozumieniu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 i 8.4 POIG.

W ramach działania 8.3 POIG w 2012 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pierwszego konkursu zostanie opublikowane w dniu 13 lutego 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 27 lutego 2012 r. do 30 marca 2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach drugiego konkursu zostanie opublikowane w dniu 6 sierpnia 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 20 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r.

W ramach działania 8.4 POIG w 2012 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie. 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach pierwszego konkursu zostanie opublikowane w dniu 2 maja 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 16 maja 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach drugiego konkursu zostanie opublikowane w dniu 15 października 2012 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 29 października 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 4210