Nabór wniosków

Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2013 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach 8. osi priorytetowej POIG w 2013 roku.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.1 i 8.2 PO IG, w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1 i 8.2 PO IG.

W ramach działania 8.1 PO IG w 2013 r. uruchomione zostaną trzy konkursy wniosków o dofinansowanie. W ramach działania 8.2 PO IG w 2013 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację działania 8.3 i 8.4 POIG, w porozumieniu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 i 8.4 PO IG.

 W ramach działania 8.3 PO IG w 2013 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie drugiego naboru uzależnione jest od poziomu wykorzystania alokacji (ale nie później niż w lipcu 2013 r.).

W ramach działania 8.4 PO IG w 2013 r. uruchomione zostaną dwa konkursy wniosków o dofinansowanie.  Drugi nabór zostanie ogłoszony dla obszarów o nasyceniu usługami dostępu do Internetu do 30%.

  

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 4706