Kontakt

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Koordynacji
Funduszy Europejskich

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Kontakt i informacja na temat
zadań Departamentu
tel. 22 245 54 50
e-mail: Sekretariat.DKFE@mc.gov.pl


 

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Przemysław Kalinowski
przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl
tel. :22 601 45 79
fax :22 601 43 15
Piotr Herman
piotr.herman@mac.gov.pl
tel. :22 601 17 85
fax :22 601 43 15
Mariusz Dąbrowski
mariusz.dabrowski@mac.gov.pl
tel. :22 601 49 07
fax :22 601 43 15